โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยโปรแกรมPhotoshop
ผู้พัฒนา : นายพัชรากร ต๊ะวงศ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาสติกเกอร์ไลน์ (สติกเกอร์มีม) ด้วยโปรแกรม ibis Paint X
ผู้พัฒนา : นาย สุริยวงศ์ ปัญญาสถิต และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาสื่อการสอนบทสนทนาภาษาอังกฤษแบบสามมิติ
ผู้พัฒนา : นางสาวสุทธิดา บุญเรือง และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาคู่มือนักเรียน/นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเออาร์
ผู้พัฒนา : นางสาววิภาวรรณ คีรีอารักษ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยเออาร์
ผู้พัฒนา : อำพล อันทระ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การรีวิว 3 ร้านอาหารสตีทฟู้ดในแม่สอด โดยโปรแกรม Adobe premiere pro
ผู้พัฒนา : นาย ปณิธาน เดชวงค์ญา และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาวิดิโอ การริวิว3ร้านอาหารสตรีทฟู้ดในแม่สอดด้วยโปรแกรม อะโดบี พรีเมียร์โปร
ผู้พัฒนา : นายกฤษณะ ผัดอ่อนอ้าย และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หนังสือเสียงออนไลน์
ผู้พัฒนา : นายณัฐวัฒน์ กาหลง และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

อนิเมชั่นชีวิตใหม่ที่ต่างโลกโดยโปรเเกรมAnimate CC
ผู้พัฒนา : ราชภูมิ ม่วงมา และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนา Ar 3D เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Autodesk maya
ผู้พัฒนา : นายสิทธิราช ฤากำลัง และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาวิดีโอนำเสนอ 5 สาขาวิชาในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ผู้พัฒนา : นายจักรภพ - และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชันกราฟิก เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก
ผู้พัฒนา : นายเสฏฐพงษ์ อมรลักษณ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัมนาตัวอย่างหนังเรื่อง น้องพี่ กวนทีนนัก โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
ผู้พัฒนา : นายอตินันท์ นามโคตร และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ออกแบบการ์ตูนมาสคอตพิเศษโดยแอพ iBispent
ผู้พัฒนา : น.ส.ศิริวรรณ สุวรรณชัยรบ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนารีวิวร้านอาหาร 10 แห่ง ค้นพบอาหารแม่สอดด้วย Adobe Premiere Pro
ผู้พัฒนา : นายกฤษณะ ผัดอ่อนอ้าย และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนามิวสิควีดีโอเพลง ใกล้กัน โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
ผู้พัฒนา : นายดวงฉัตรทอง อินต๊ะ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การสร้างโมเดลร้านกาแฟด้วยโปรแกรม โรบล็อกสตูดิโอ
ผู้พัฒนา : นาย พงศกร นาดี และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เกิดเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่นเรื่องชาวนากับงูเห่าโดยแอปFlipaclip
ผู้พัฒนา : นายอนุชิต พัฒนาพาณิชย์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาวิดีโอการทำอาหาร4ภาค
ผู้พัฒนา : นายอัครพล ใจยา และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนามิวสิควิดีโอเพลง พี่สาวครับ(cover)
ผู้พัฒนา : นายยุทธการ แสงแก้ว และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาสื่อวิดีโอเเนะนำวิทยาลัยเทคนิคเเม่สอด
ผู้พัฒนา : พิทยา กาญจนประทุม และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิดีโอประกอบการทำอาหาร คั่วกลิ้ง
ผู้พัฒนา : นายนพดล อินต๊ะ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

โมเดลเเผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้พัฒนา : ชญานนท์ เเย้มกลัด และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สื่อโมชั่นกราฟิกนำเสนอสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้พัฒนา : นาย นวพล พงษ์สวัสดิ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยโปรแกรมADOBE ILLUSTRATOR
ผู้พัฒนา : นาย ณัฐพงศ์ เจริญผา และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิดีโอแนะนำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยโปรแกรมAdobe Premiere Pro
ผู้พัฒนา : นายชิดชัย อุดร และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การทำวิดีโอขนมลูกชุบ
ผู้พัฒนา : นางสาวปภัสสร พรมโคตร และคณะ