โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์เรื่องแนะนำวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ผู้พัฒนา : นาย ภานุ ฉัตรเสรี และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

โครงงานโฆษณาน้ำอัดลมด้วยโปรแกรมCapCut
ผู้พัฒนา : นายพณิณธ์โพธิ์ขุน และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เรื่องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภาคของประเทศไทย
ผู้พัฒนา : นางสาว รัชฎาพร สุดหอม และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ฐานข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
ผู้พัฒนา : นาย สวิตต์ สัมพันธ์เจริญกูล และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนา แอพพลิเคชั่น แนะนำร้านอาหารโดยใช้ glide app
ผู้พัฒนา : นาย กฤศ ประสาทสรรค์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลนักศึกษา (Glied app )
ผู้พัฒนา : จาตุรงค์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาโปรแกรมนับเหรียญโดยใช้ภาษาไพทอน
ผู้พัฒนา : วายุภักดิ์ วัฒนากุลอนันต์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ปัญญาประดิษฐ์เอไอร้องเพลงจากโปรแกรมกูเกิ้ลโคแลป
ผู้พัฒนา : นายจักรพงศ์ จูมแก้ว และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การสร้างเว็บไซต์ เรื่องภัยอันตรายจากสังคมออนไลน์โดย วิชวลสตูดิโอโค้ด
ผู้พัฒนา : นาย สวิตต์ สัมพันธ์เจริญกูล และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาระบบจำลองตรวจจับภาพไฟไหม้ด้วยภาษาไพทอน
ผู้พัฒนา : นายวรากร ศิริธัญเดช และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาแพลตฟอร์มบันทึกการเข้าใช้งานห้องสมุด ด้วย Apps Script
ผู้พัฒนา : นางสาวศิริวรรณ จันทร์อุ่น และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์เรื่องการรีวิวคาเฟ่ใน อำเภอแม่สอด
ผู้พัฒนา : นาย ณัฐภัทร อธิวงษ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์เรื่อง การขายสมาร์ทโฟน โดยโปรแกรม Visual Studio Code
ผู้พัฒนา : นายสิทธิราช ฤากำลัง และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์ขายรองเท้าแฟชั่น โดย WordPress
ผู้พัฒนา : นายอนุชา จังแฮ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง รีวิวคาเฟ่แม่สอด
ผู้พัฒนา : นางสาวสุทธิดา และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิ

แอปพลิเคชั่นบันทึกการออม
ผู้พัฒนา : นายวโรดม เทพจักร์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์ขายเสื้อสเวตเตอร์แขนยาว โดยWordPress
ผู้พัฒนา : นายจักรภพ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาแอปพลิเคชัน เรื่องการสร้างเว็บไซต์โดย Thunkable
ผู้พัฒนา : นาย สิทธิเดช สินจ้าง และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

แอปสื่อการสอนคำศัพท์ ไทย – จีน โดยโปรแกรม thunkable x
ผู้พัฒนา : ชาลิสา จุมปา และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ โดยADOBE CAPTIVATE
ผู้พัฒนา : ธาราลักษณ์ เรืองกระจาย และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง รีวิววัดในอำเภอแม่สอด
ผู้พัฒนา : นาย ศตนนท์ โยธาภักดี และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาแอปพลิเคชันคำศัพท์ภาษาพม่าด้วยโปรแกรม Thunkable
ผู้พัฒนา : นางสาวนวลปรางค์ - และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำร้านอาหารฮาลาลในอำเภอแม่สอด ด้วยภาษาHTML
ผู้พัฒนา : นายไรฮัน และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การสร้างเกมโดยโปรแกรมอาพีจีเมกเกอร์
ผู้พัฒนา : นาย วิโรจน์ แซ่ว้าง และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์รีวิวร้านคาเฟ่ในอำเภอแม่สอดโดยโปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ด
ผู้พัฒนา : นางสาวอัมพร แซ่ว้าน และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายเสื้อผ้าโดยใช้โปรแกรม Word Press
ผู้พัฒนา : นางสาว วิชญาพร ไพรมีทรัพย์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การสร้างเว็บไซต์วัดไทยวัฒนารามแม่สอดด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล
ผู้พัฒนา : นายรวิทย์ สิงขรจรูญ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเกมโรงเรียนหลอนไร้เสียง
ผู้พัฒนา : นายพุฒิพงศ์ ใหญ่แแก้ว และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องวัดน่าเที่ยวในอำเภอแม่สอดโดยวิชวลสตูดิโอโค้ด เวอร์ชั่น1.72
ผู้พัฒนา : นายพรหมพิริยะ ศรีสันต์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ด้วยวิชวลสตูดิโอโค้ด 1.72
ผู้พัฒนา : นายอานุภาพ ศรเทียน และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เว็บไซต์แนะนำท่าออกกำลังกายที่ถูกต้อง
ผู้พัฒนา : นาย เจริญ คล้ายทอง และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เว็บไซต์สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ผู้พัฒนา : นาย ชวกร ใจอาสา และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้พัฒนา : นางสาวนิภาวรรณ ฤทธิ์รักษ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เว็บไซต์เรื่องอาหารพื้นบ้านของแต่ละภาค
ผู้พัฒนา : นาย ธนโชติ มาเยอะกู่ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การแต่งกายของ 10 ชนเผ่าในไทย
ผู้พัฒนา : นางสาวณัฐธิดา ศรีอำนวยโชค และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ซีเค3ดี แอปพลิเคชัน
ผู้พัฒนา : นายกวินภพ เชื่อสายวิบูลย์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เกมตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้พัฒนา : กันตภณ ตุ้ยเขียว และคณะ